Ryd op i systemlandskabet: Se fordelene og få 6 konkrete tiltag

Synes du også, det kan være en udfordring at håndtere et stort systemlandskab med dets mange systemer, platforme og applikationer? En oprydning i selv samme system kan virke som en komplet uoverskuelig opgave.

Men helt ærligt. Det er nødvendigt og vigtigt at få ryddet op. I denne artikel får du en introduktion til hvilke fordele, IT-afdelingen kan høste af oprydningen. Du bliver også præsenteret for 6 konkrete tiltag, du kan sætte i gang for at opnå både øget IT-sikkerhed og store besparelser.


De 4 største fordele du får ved at rydde op i systemlandskabet

Der er mange gode grunde til, at IT-afdelingen skal rydde op i virksomhedens systemlandskab. Her får du 4 af de største fordele og svar på, hvorfor det øger IT-sikkerheden og giver besparelser.

Øget IT-sikkerhed

Et rodet systemlandskab skaber en større angrebsflade for potentielle trusler, da alle systemkomponenter hver især udgør potentielle sårbarheder. Det er oplagt for hackere at udnytte. Når I konsoliderer og standardiserer jeres systemer, kan I reducere sårbarheder og minimere risikoen for sikkerhedsbrud og datalækager. Samtidig bliver det nemmere for jer at implementere stringente sikkerhedspolitikker og -procedurer. Alt i alt vil disse tiltag mindske risikoen for potentielle økonomiske tab som følge af datatyveri, driftsafbrydelser og ødelæggende malware-angreb.

Bedre systemstyring

Et komplekst og rodet systemlandskab gør det svært at opretholde en effektiv overvågning og kontrol af systemerne. Når I først har skabt en struktureret og overskuelig IT-infrastruktur, bliver det nemmere at implementere en centraliseret overvågning og styring af systemerne. Dermed bliver det lettere at opdage potentielle sikkerhedstrusler i realtid, træffe hurtige foranstaltninger til at afbøde risici og minimere skader. Det vil i sidste ende forbedre den overordnede sikkerhed og forbedre systemernes driftsstabilitet.

Større produktivitet

Et velorganiseret systemlandskab gør det mulig at skabe mere effektive arbejdsprocesser og informationsdeling. Det øger produktiviteten, når medarbejderne bruger mindre tid på at navigere mellem forskellige systemer og mere tid på værdiskabende opgaver.

Omkostningsbesparelser

Så snart I sætter gang i en systemoprydning, kan I identificere redundante og forældede systemer, I kan fjerne eller konsolidere. Det vil give jer besparelser i både vedligeholdelsesomkostninger, licenser og IT-support. I kan desuden reducere antallet af IT-medarbejdere, der skal administrere og supportere systemerne. De forskellige besparelser på omkostninger kan frigøre ressourcer, som I i stedet kan investere i at styrke IT-sikkerheden. Mere konkret kan I eksempelvis implementere avancerede sikkerhedsløsninger, uddanne medarbejdere og implementere sikkerhedsprocedurer.

6 konkrete tiltag til at få ryddet op i systemlandskabet

Som gennemgangen af de mange fordele viser, er det ikke nogen tosset idé at få ryddet op i systemlandskabet. Det næste spørgsmål, der melder sig, er, hvordan I skal gribe det an. Det får du en gennemgang af her.


1: Gennemgå og evaluér eksisterende systemer

Det første, du skal gøre, er at lave en omfattende gennemgang af virksomhedens nuværende systemer. Her identificerer du redundante, forældede og ineffektive systemer, I helt kan fjerne eller konsolidere. Derefter evaluerer du systemernes funktionalitet, ydeevne og integrationsevne, så du kan lave en velbegrundet vurdering af deres relevans og bidrag til virksomhedens behov.


2: Lav en strategi for systemkonsolidering

Efter din systemgennemgang kan du med udgangspunkt i resultaterne tage fat på at udvikle en strategi for systemkonsolidering. Først identificerer du de systemer, der skal bevares, opgraderes, erstattes eller integreres. Derefter definerer du klare mål og succeskriterier for konsolideringsprocessen og udarbejder en handlingsplan for implementeringen.


3: Implementér systemintegration og datadelingsløsninger

Målet er at skabe et mere effektivt og sammenhængende systemlandskab. For at nå derhen er det vigtigt, du fokuserer på integration og datadeling mellem forskellige systemer. Her kan du med fordel implementere standardiserede integrationsteknologier og -protokoller, så data kan udveksles problemfrit mellem systemerne. Dette inkluderer også, at du skal etablere brugergrænseflader og processer, der gør det muligt for informationsstrømme at flyde ubesværet på tværs af afdelinger og systemer.


4: Opgradér til moderne løsninger

Næste trin er at identificere ældre systemer, der ikke længere er bæredygtige eller understøttes af leverandøren, og udvikle en strategi for opgradering eller modernisering. Det kan omfatte udskiftning af legacy-systemer, der er svære at integrere med og dyre i drift, med mere moderne løsninger. Det kan også omfatte migrering til cloud-platforme eller implementering af virtualiseringsteknologier for at forbedre systemernes fleksibilitet og ydeevne.


5: Sæt struktur på systemstyringsprocessen

Så langt så godt. Spørgsmålet er nu, hvordan du sikrer, at I fremadrettet får skabt en struktureret og effektiv forvaltning af systemlandskabet? Det kan du gøre ved at etablere en stringent systemstyringsproces. 

Systemstyringsprocessen bør inkludere følgende: 

  • en systemregistreringsdatabase
  • dokumentation af systemer
  • tildeling af klare ansvarsområder for systemejere og vedligeholdelsesteamet
  • fastsættelse af regelmæssige rutiner for opdateringer og vedligehold.
6: Etabler løbende overvågning og evaluering

Det sidste tiltag, vi anbefaler, er implementering af overvågningsværktøjer og -processer for at holde øje med systemernes ydeevne, stabilitet og sikkerhed. I kan eksempelvis løbende udføre løbende sårbarhedsscanninger og penetrationstests for at identificere potentielle risici og trusler.

Vær også opmærksom på regelmæssigt at evaluere systemernes effektivitet og identificér eventuelle områder, der kræver yderligere forbedringer eller optimering, så det kan forblive sikkert og effektivt på lang sigt.

Konklusion

Selvom det ikke er nogen nem opgave at rydde op i systemlandskabet, er det vigtigt at anerkende behovet og vurdere, om fordelene vil overgå besværet. I mange tilfælde vil svaret være ja og al besværet værd. Ved at implementere de ovenstående 6 konkrete tiltag kan I både øge IT-sikkerheden og samtidig opnå betydelige besparelser. Gennem en mere struktureret og effektiv IT-infrastruktur vil virksomheden være bedre rustet til at imødegå fremtidige udfordringer og udnytte teknologiens fulde potentiale.

Vil du have sparring på, hvordan du sætter gang i en oprydningsproces, så I kan øge effektiviteten og spare penge?

Kontakt os her, og så tager vi en snak om jeres systemlandskab.

Vil du vide mere

Camilla Eberhard

Partner & COO
+45 26 70 04 48
cel@mansoft.dk

Kontakt os