Har du styr på disse 7 råd om it-sikkerhed?

Historien om it-sikkerhed er historien, der aldrig slutter. I stedet for at smide om sig med utopiske begreber som “at være på forkant med udviklingen” giver det mere mening at indstille sig på truslen om angreb, og så tage de rette forholdsregler. Med de rette tiltag kan du som it-chef forberede dig og dermed forhindre en del af vanskelighederne.

Men hvad er de rette forholdsregler? Og hvilke sikkerhedstiltag skulle du helst have implementeret i går?

I denne artikel får du vores 7 bedste råd om it-sikkerhed enhver ansvarlig virksomhed bør have implementeret. Vi kommer også omkring, hvad der skal være almen praksis for alle medarbejdere og hvilke overordnede retningslinjer, der bør være på plads i virksomheden.

God it-hygiejne. De fundamentale forventninger.

Husk at nyse i ærmet. Og husk at vaske hænder. Vi kan jo godt huske den gode hygiejne, når vi tager os sammen. Det samme skal du bede dine folk om hvad angår it-sikkerhed.

Her hedder hygiejnereglerne blot noget andet, nemlig:

 • Scan altid eksterne drives
 • Lås din computer, når du går fra den
 • Fjern Adware
 • Slå Bluetooth fra, når du ikke bruger det
 • Åbn aldrig mistænkelige mails

Langt de fleste angreb sker gennem mennesker. Vi mennesker kan fejle, og vores natur bliver forsøgt brugt imod os, når der spilles på begreber som nysgerrighed, hjælpsomhed, frygt og ønsker.

Med de fundamentale sikkerhedsregler på plads, mindsker du risikoen for angreb gennem dine medarbejderes handlinger.

De 7 råd om it-sikkerhed

Det handler om at sikre data bedst muligt, da data er alfa og omega. Det kan godt være, at dine data i sig selv ikke virker synderligt revolutionerende eller hemmelige. Du er dog nødt til at betragte dem som de uundværlige byggeklodser, som forretningen er lavet af.

Uden dine data er du hurtigt færdig, da du ikke er i stand til at foretage selv de mindste ting.

1. Gennemgå og overvåg regelmæssigt jeres logfiler

Jeres systemer genererer sikkert dagligt tusindvis af logfiler – detaljerede lister over hændelser i jeres systemer. Det kan være logs fra websiten, systemfejl, bruger-begivenheder, adgange til servere og meget mere.

Logfilerne kan hjælpe dig med at overvåge mange ting: flaskehalse i systemerne, systemernes tilstand og ikke mindst identificere sikkerhedsmæssige problemer. I logfiler vil du typisk finde sikkerhedsinformation som:

 • Forsøg på login
 • Ændringer på brugerkonti
 • Ændringer i systemerne – f.eks. installationer og konfigurationsændringer
 • Indgående og udgående trafik i netværket
 • Sikkerhedsadvarsler, f.eks. registrering af indtrængen eller firewalladvarsler
 • Databrud
 • Malware- eller virusdetektioner
 • Mistænkelig aktivitet såsom usædvanlig netværkstrafik eller dataoverførsler
 • Alle andre sikkerhedsrelaterede hændelser, der anses for vigtige at spore.

Logfilerne indeholder med andre ord vigtig information og hvis I ikke allerede har det, bør I sætte processer og systemer op til at overvåge logfilerne. Det er vigtigt at gennemgå logfilerne regelmæssigt for at opdage mistænkelig eller unormal aktivitet, hvilket kan indikere et sikkerhedsproblem.

2. Kryptér jeres trådløse netværk og jeres emails

Adgangen til jeres netværk skal være så besværlig som muligt for dem, I ikke vil have på besøg.

Det er her, I har alle jeres vigtige data, programmer og personfølsomme oplysninger, så her vil I meget nødigt have it-kriminelle til at snuse rundt. Derfor er det vigtigt, at I krypterer jeres trådløse netværk.

Samme tankegang skal I bruge, når det gælder de mails, der forlader jeres netværk. Hvis der her er forretnings- eller personfølsomme oplysninger, skal de krypteres for at sikre, at de ikke kommer i de forkerte hænder.

Husk bare på konsekvenserne for brud på GDPR-reglerne. Der kan være tale om store bøder, hvis ikke du har levet op til dine sikkerhedsforpligtelser.

3. Løbende sikkerheds- og såbarhedsvurderinger

En sikkerheds- og sårbarhedsvurdering (assessment) er en proces til evaluering af sikkerheden i jeres systemer og netværk. 

Trinene i en sikkerhedsvurdering omfatter typisk:

 1. Planlægning: Definer omfanget af og målene for vurderingen, identificer de dele, der skal vurderes, og de involverede interessenter.
 2. Indsamling af oplysninger: Indsaml oplysninger om systemet eller netværket, f.eks. IP-adresser, softwareversioner og netværksarkitektur.
 3. Sårbarhedsscanning: Brug automatiserede værktøjer til at scanne systemet eller netværket for kendte sårbarheder.
 4. Penetrationstest: Forsøg at udnytte sårbarheder, der er fundet under sårbarhedsscanningen, for at se, om der kan opnås uautoriseret adgang.
 5. Rapportering: Dokumentér resultaterne af vurderingen, herunder eventuelle sårbarheder og potentielle risici.
 6. Afhjælpning: Udarbejd og implementer en plan for at håndtere eventuelle sårbarheder og risici, der er identificeret under vurderingen.
 7. Bekræftelse: Kontroller, at sårbarhederne er blevet afhjulpet, og at systemet eller netværket nu er mere sikkert.
 8. Vedligeholdelse: Gentag regelmæssigt sikkerhedsvurderingsprocessen for at sikre, at systemet eller netværket forbliver sikkert over tid.


Det er vigtigt at bemærke, at en sikkerhedsvurdering er en løbende proces, ikke en engangshændelse. Det er afgørende at holde sikkerhedsvurderingen opdateret og indarbejde den nye bedste praksis for sikkerhed.

4. Uddannelse og træning af medarbejdere

Det svageste led i enhver plan er den menneskelige faktor. Medarbejderne i virksomheden er en af de ”nemmeste” måder it-kriminelle kan få adgang til jeres data og systemer. Med den øgede brug af egne enheder (BYOD) og hjemmearbejde stiger risikoen.

For at minimere risikoen for databrud bør du have en plan for uddannelse af af dine medarbejdere i it-sikkerhed. 

Planen kan indeholde:

 • Skabe forståelse hos medarbejderne for at arbejde sikkert med it. Det er vigtigt at virksomhedens medarbejdere forstår vigtigheden og ikke bare ser det som ”endnu en ting” de skal gøre
 • Klare politikker og retningslinjer, som medarbejderne skal følge for at sikre sikkerheden af virksomhedens data og systemer.
 • Uddannelse i teknikker og metoder som kriminelle anvender for få adgang til systemer og data (phishing, CEO-fraud, social engineering m.v.)
 • Test og quizzer om it-sikkerhed
5. MFA - multi-factor-authentication

It-sikkerhed i din moderne it-virksomhed er i dag noget, der skal ses i et stort og komplekst perspektiv. Folk er på hjemmefra, er på forretningsrejse, til kundemøde eller noget helt fjerde. De skal derfor tilgå data alle mulige forskellige steder fra og med skiftende enheder.

Det stiller store krav til sikkerheden omkring brugerkontrol.

MFA - multi-factor-authentication verificerer en bruger ved at kræve flere oplysninger i kombination med det angivne password - fx en kode fra en smartphone. Det forbedrer it-sikkerheden effektivt, fordi du kan tjekke, om en bruger nu også er den, hun hævder at være, ligesom det gør stjålne passwords ubrugelige.

6. Udarbejd og test en disaster recovery plan

En disaster recovery plan (DRP) er et sæt af procedurer og retningslinjer, der skal sikre, at en virksomhed eller en organisation hurtigt og effektivt kan reagere på og komme sig efter en lang række potentielle katastrofer, såsom naturkatastrofer, cyberangreb, strømafbrydelser og andre større forstyrrelser. 

En DRP indeholder typisk følgende elementer:

 1. Identifikation af kritiske systemer og data, der skal beskyttes og bevares i tilfælde af en katastrofe.
 2. Udvikling af procedurer til hurtig og sikker nedlukning og genstart af kritiske systemer.
 3. Identifikation af backup- og gendannelsesprocedurer for kritiske data.
 4. Identifikation af off-site placeringer og andre ressourcer, der kan bruges til genoprettelsesoperationer.
 5. Etablering af klare kommunikationslinjer og roller og ansvar for nøglepersoner i tilfælde af en katastrofe.
 6. Regelmæssig test og opdatering af DRP for at sikre, at den forbliver effektiv og relevant.
 7. Bestemmelser om medarbejdersikkerhed, beredskab og kommunikation til kunder og leverandører.

Hovedformålet med en disaster recovery plan er at minimere virkningen af en katastrofe på en organisation og hjælpe med at sikre, at normal forretningsdrift kan genoptages så hurtigt som muligt.

7. Begræns adgangen til data

Betinget adgang (”conditional access”) er en sikkerhedsfunktion, der tillader eller nægter adgang til ressourcer baseret på visse betingelser. Disse betingelser kan omfatte faktorer som brugerens identitet, den enhed, der bruges, eller netværksplaceringen.

Målet med betinget adgang er at sikre, at kun autoriserede brugere og enheder kan få adgang til følsomme data og systemer, samtidig med at de beskytter mod trusler som malware eller uautoriserede adgangsforsøg.

Betinget adgang kan implementeres ved hjælp af en række forskellige teknologier, herunder multifaktorautentificering, enhedshåndtering og netværkssikkerhed.

Konklusion

Inderst inde ved vi jo alle sammen godt, at vi kan blive ramt af et it-nedbrud, eller at hackerne får held med at trænge igennem vores forsvarsværker.

Øvelsen går ikke (længere) på at opbygge et fort, men snarere på at leve med, at risikoen findes - og så ellers være forberedt.

Som ansvarlig for it-sikkerheden skal du kunne stå på mål for dels jeres rutiner og den praksis, I arbejder med i det daglige, og dels den plan I har for når et angreb rammer hos jer.

Det første handler blandt mange andre ting om kommunikation og ledelse. Med klare retningslinjer og politikker på plads for it-sikkerheden i det daglige, er du kommet meget langt.

En ikke uvæsentlig detalje er jo, at hackere går efter stederne med mindst modstand, så hvis dit netværk er bedre sikret end naboens, ja så er det sandsynligt, at du går fri i første omgang.

Hvis du fik gavn af artiklen, kan du også tage et kig på: Den moderne arbejdsplads kræver moderne løsninger

Vil du vide mere

Camilla Eberhard

Partner & COO
+45 26 70 04 48
cel@mansoft.dk

Kontakt os